Velkommen til IV Beauty - Spesialister på skjønnhet

Personvern

PERSONVERNREGLEMENT FOR IVBEAUTY.NO

Dette personvernreglementet beskriver innsamling og behandling av personopplysninger hos IV Beauty på www.ivbeauty.no.

IV Beauty følger den norske personopplysningsloven. Dette personvernreglementet er utformet i henhold til kravene i personopplysningslovens §§ 18 og 19.

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER 
Personopplysninger refererer til informasjon om enkeltpersoner. Dette kan inkludere personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-postadresse osv. Informasjon om din kontakt, årsak til kontakt og kontaktformular med IV Beauty kan også betraktes som personopplysninger.

Følsomme personopplysninger samles verken inn eller brukes av IV Beauty. Dette inkluderer informasjon som for eksempel siktelse, straffbare handlinger, helse og lignende.

For mer informasjon om personopplysninger generelt, kan du besøke https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/.

HVEM ER ANSVARLIG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER HOS IV BEAUTY

IV Beautys daglig leder er ansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. Ved eventuell fremtidig delegering skjer kun delegering av oppgaver; ansvaret for personopplysninger hviler alltid hos IV Beauty.

PERSONOPPLYSNINGER IV BEAUTY MOTTAR

IV Beauty har to kilder til personopplysninger, begge basert på personopplysningslovens § 8.

Hovedkilden for personopplysninger er informasjonen du selv oppgir. Dette skjer hovedsakelig gjennom kontaktskjemaet på IV Beautys nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møtestedet mellom potensielle/eksisterende kunder og IV Beauty. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema/booke time eller forbli en passiv besøkende på nettstedet. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet inkluderer telefonnummer, e-postadresser og navn.

HVORDAN IV BEAUTY BRUKER PERSONOPPLYSNINGER 

Formålet med kontaktskjemaet og påfølgende korrespondanse er å følge opp henvendelser og forpliktelser overfor kundene.

IV Beauty er avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med informasjonen fra Google Analytics er å forbedre nettopplevelsen. Dette kan involvere å gjøre oppsettene mer brukervennlige, forstå brukertrender, effektivisere og levere forventede tjenester på en bedre måte, og forhindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for IV Beautys behandling av personopplysninger er personopplysningslovens § 11.

HÅNDTERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Den begrensede mengden personopplysninger IV Beauty samler inn fra deg og på eget initiativ sammenlignet med andre operatører og nettjenester er svært marginal. Dette har gjort at selvadministrasjon av personopplysninger, som for eksempel innstillinger i brukerapper og personlig tilpassede reklameinnstillinger, ikke er relevant for oss. De innsamlede personopplysningene brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har imidlertid alltid rettigheter knyttet til personopplysningene, som du kan lese mer om nedenfor.

DELING AV INFORMASJON MED TREDJEPARTER IV Beauty 

deler ikke personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik deling likevel finne sted, vil du alltid få en forespørsel om samtykke fra oss.

SIKKER ARKIVERING, SLETTING OG INTERNKONTROLL

I tråd med personopplysningslovens § 13 vil all personopplysninger som IV Beauty mottar, bli arkivert enten på en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og IV Beauty varer. Når arbeidsforholdet avsluttes, vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

IV Beauty har internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting utføres i tråd med mål og i henhold til rettslige standarder.

RETTIGHETER

I henhold til personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av IV Beauty rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn og rett til å motsette deg profilering.

Retten til å bli glemt innebærer at all personopplysninger registrert hos IV Beauty kan anmodes om å bli slettet. Hvis ikke anmodet, vil IV Beauty likevel slette de fleste personopplysninger 2 år etter at kontakten avsluttes.

Retten til dataportabilitet betyr at du kan få en digital kopi av all personopplysninger IV Beauty har om deg. Denne retten betyr også at du kan ta med denne personopplysningen til et annet selskap hvis det er teknisk mulig og rimelig. Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet inkluderer personopplysninger gitt til IV Beauty, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av IV Beautys tjenester.

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilken informasjon IV Beauty har registrert om deg.

Rett til å motsette seg profilering gir deg rett til å nekte IV Beauty å kartlegge din bruk og atferd, og dermed tilpasse våre tjenester til deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personlig tilpasset annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er imidlertid sjelden relevant for IV Beauty, da IV Beauty har liten interesse eller bruk for slik bredde og dybde av kartlegging.

For å utøve en eller flere av disse rettighetene, vennligst ta kontakt med oss. Du har en lovfestet rett til å motta et svar fra oss innen minst 1 måned.

PERSONVERN FOR BARN IV Beauty

ønsker verken å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16 år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn hos IV Beauty vil bli slettet så snart IV Beauty blir kjent med det.

DATAPROTEKSJONSANSVARLIG IV Beauty

har ingen databeskyttelsesansvarlig, da selskapet verken er en offentlig enhet, behandler sensitiv informasjon, systematisk kartlegger individer eller behandler personopplysninger om straffbare forhold.

GJENNOMFØRING AV ENDRINGER IV Beauty

vil med jevne mellomrom oppdatere sitt personvernreglement for å sikre at det oppfyller de rettslige standardene som norsk lov krever. Du vil bli informert om slike oppdateringer.

KONTAKTINFORMASJON

Hvis du har ytterligere spørsmål om IV Beautys personvernreglement eller andre henvendelser, kan du kontakte selskapet.

Telefon: +47 408 49 398

E-post: info@ivbeauty.no

Adresse: Edvard Munchs Vei 47, 1063 Oslo

Scroll to Top